Marina Rinaldi Tianjin Friendship Dept. Store

Details

Youyi Road, No.21, Tianjin, 00000 - Mainland China

Phone (+86) 22 60860255

Opening hours

Sun10:00 AM - 9:30 PM
Mon10:00 AM - 9:30 PM
Tue10:00 AM - 9:30 PM
Wed10:00 AM - 9:30 PM
Thu10:00 AM - 9:30 PM
Fri10:00 AM - 9:30 PM
Sat10:00 AM - 9:30 PM

Services

Marina Rinaldi